Thang máy Mitsubishi tăng cường phát triển công ty trong thời gian tới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 2663 | Cật nhập lần cuối: 2/1/2016 3:39:23 PM | RSS

Công ty thang máy Mitsubishi

Nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên, và chuẩn bị cho tương lai, ngày 17 – 6 – 2015 thang máy Mitsubishi đã mở một trung tâm đào tạo mới tại Nhật Bản để tăng cường phát triển mở rộng thị trường trong tương lai.

Nội dung chủ yếu là phổ biến các chức năng bán hàng, sản xuất, lắp đặt và bảo trì các doanh nghiệp xây dựng hệ thống của mình ngày càng vững mạnh hơn.

Hai lĩnh vực chính đó là thang máy và thang cuốn. Trung tâm này được dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng Tư năm 2016, Thang máy Mitsubishi tin tưởng và khẳng định mạnh mẽ hơn về vị thế thang máy của mình trên thế giới

thang may mitsubishi electric

Trong tương lai thang máy Mitsubishi phát triển rất mạnh

Các hoạt động phát triển và sản xuất của trung tâm:

Trung tâm này sẽ có một số phòng học được trang bị với hệ thống công nghệ thông tin tiên tiến cho mục đích đào tạo đa dạng.

Nó sẽ được sử dụng bởi các nhân viên từ khắp thang máy Mitsubishi Electric và những chi nhánh của nó, bao gồm Nhật Bản và ở nước ngoài, từ người mới được tuyển lao động giữa sự nghiệp. Đào tạo sẽ được cung cấp cho tất cả các quá trình hoạt động, bao gồm tiếp thị, kỹ thuật, sản xuất, lắp đặt và bảo trì. Tập huấn cho các giám đốc điều hành hàng đầu cũng sẽ được thực hiện.

Trung tâm mới sẽ củng cố mạng lưới đào tạo toàn cầu hiện có Mitsubishi Electric. Hiện tại công ty đang hoạt động 21 cơ sở đào tạo, cùng với các chi nhánh trong khu vực. Các trung tâm chính bao gồm các trung tâm đào tạo tại thang máy Mitsubishi Đài Loan Ltd (mở tháng 11 năm 2014), thang máy Mitsubishi Thái Lan (Thailand) Co., Ltd. (May 2015) và MELCO-MEC Ai Cập cho Thang máy & Thang cuốn (May 2015).

Lắp đặt thang máy mitsubishi

Thang máy Mitsubishi Electric được nâng cấp doanh nghiệp xây dựng hệ thống của mình để tối đa hóa sự an toàn, yên tâm và thoải mái của các sản phẩm và dịch vụ của mình trên toàn thế giới. Công ty hoạt động 14 cơ sở sản xuất và có cung cấp cho khách hàng tại 93 quốc gia. Để đạt được mục tiêu đến năm 2020 doanh thu hợp nhất tài chính của nó 720 tỷ yên, 50% trong số đó là để được tạo ra bên ngoài Nhật Bản, công ty nhằm mục đích nắm bắt nhu cầu cho việc cài đặt mới ở nước ngoài và đẩy nhanh thang máy tải khách và thang cuốn đổi mới kinh doanh ở Nhật Bản.